Youth Euroclubs Network на більшій мапі goo.gl/K1Ozo. Мапа Євроклубів в Україні тут: g.co/maps/epymv

вівторок, 31 січня 2012 р.

Євроклуби та молодіжні організації запрошуються на конкурс

В рамках XVII Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі, що проводитиметься 19 – 21 квітня 2012 року в м. Кіровоград, окрема номінація присвячена Євроклубам.

Конкурс проводиться з метою залучення учнівської молоді, педагогічних працівників до спільної діяльності з вивчення структури, ролі та значення Європейського Союзу, продовження системної роботи в навчальних закладах щодо формування у підростаючого покоління європейського мислення, інформування учнівської молоді про умови і шляхи європейської інтеграції України, прищеплення молоді навичок самостійного здобування інформаційних матеріалів щодо роботи Європейського Союзу через роботу євроклубів та молодіжних організацій.

Головні завдання:
- формування в учнів розуміння необхідності інтеграції до європейської співдружності;
- активізація навчального, творчого потенціалу, формування національної самосвідомості, активності громадянської позиції учнівської молоді.
Учасники:
Дитячі та молодіжні об ‘єднання європейського спрямування :
євроклуби, молодіжні об’єднання, клуби дипломатії та інтернаціональної дружби, парламенти дітей, молодіжні органи самоврядування, дебатклуби, волонтерські загони, команди дитячих, молодіжних громадських організацій та інші колективи, діяльність яких пов’язана з даним напрямком діяльності.
Вік учасників: 14-18 років.
Кількісний склад : команда 3 учасник та 1 керівник делегації.
Для участі у відбірковому турі необхідно до 10 березня 2012 року надіслати:
1. Заявку на участь за формою (Додаток)
2. Резюме діяльності, що розкриває основну мету творчого об’єднання, напрямки роботи, досягнення та особливості діяльності колективу, затверджене печаткою установи, яка делегує команду.
3. Презентацію „Відкриваємо Європу разом” в електронному вигляді (обсягом ~15 слайдів).
4. Питання та експертні виступи на прес – конференцію «Україна – держава, відкрита для міжнародного діалогу" на електронну адресу закладу за напрямками:
а) освіта (вища або середня) в країнах Європи;
б)дозвілля і відпочинок: організація і перспективи розвитку;
в)роль неформальних молодіжних об’єднань в суспільстві;
г)питання стосовно проблеми ВІЧ/СНІД та наркоманії у світі;
д)співпраця студентів та викладачів в сучасних закладах освіти;
е) програми взаємного обміну з молоддю із інших країн Європи та світу .
5. Вступну промову та проекти резолюцій за темою: «Від молодіжного діалогу до розширення кордонів Європейського Союзу»; виступ до Рольової гри з розкриття питання: «Як проведення «Євро – 2012» сприяє піднесенню іміджу країни, що приймає чемпіонат Європи» на електронну адресу закладу або керівника номінації.
6. Коротку презентацію «Україна – перлина європейської спадщини» культурно-архітектурної пам’ятки вашого регіону, з метою представлення історичних та культурних цінностей вашого рідного краю, на електрону адресу закладу або керівника номінації.
7. Без попередніх заявок (або оформлених не за формою) делегації до участі у фестивалі не допускаються.
На основі аналізу наданих матеріалів організаційний комітет визначає учасників очного туру і висилає запрошення, яке є офіційним викликом на фестиваль.
Всі представники команд, які запрошені для участі в очному турі фестивалю, обов’язково беруть участь у творчій майстерні. Творча майстерня проходитиме у формі вікторин, рольових ігор, презентацій. Програмою фестивалю передбачені також інші масові заходи.
Безпосередньо при реєстрації подаються:
- копія наказу організації про направлення делегації до участі у фестивалі з затвердженим списком;
- мультимедійні презентації (в електронному виді на дисках) та тексти, що їх супроводжують;
- посвідчення про відрядження (для керівників делегацій).

Додаток 1 до положення
Номінація проводиться за програмою до якої входять обов’язкові конкурси:
1. Презентація команди.
Повинна містити наступну інформацію:
- місто, район, область, країна;
- навчальний заклад;
- назва євроклубу або молодіжного об’єднання, кількість учасників, категорія учнів;
- дата створення;
- П.І.Б. (повністю) керівника євроклубу;
- основні заходи, що були проведені та в яких активно приймав участь євроклуб за останній період (обласного, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів);
- співпраця з іншими євроклубами міста, області, країни, міжнародними партнерами, організаціями, фондами;
- Презентація роботи євроклубу регіону «Україна – перлина європейської спадщини», що містить презентацію культурно-архітектурної пам’ятки, в якості видатного об’єкта історії, культури, природи або архітектури вашого регіону, що є візитівкою вашого рідного краю.
2. Рольова гра «Міні-сесія Європейського Молодіжного Парламенту» за темою: «Від молодіжного діалогу до розширення кордонів Європейського Союзу».
В даній грі приймають участь члени делегацій, які повинні мати достатній рівень знань іноземної мови (англійської), бути одягнені в офіційно-діловому стилі. Наявність бейджа – обов’язкова.
Структура гри передбачає наступні етапи:
І. Відкриття сесії Молодіжного Європейського Парламенту-Україна.
ІІ. Робота в комітетах по виробленню проектів резолюцій.
ІІІ. Урочисте Засідання сесії Молодіжного Європейського Парламенту-Україна Генеральної Асамблеї із проголошенням резолюцій та виголошення Меморандуму.
ІV. Закриття міні-сесії.
Для участі у грі кожна делегація до 10 березня 2012 року електронною поштою надсилає до оргкомітету на електронну адресу: ocdut@ukr.net /arualena@yandex.ru промову за кожним із напрямків роботи комітетів, виступ з розкриття питання до Рольової гри: «Як проведення «Євро – 2012» сприяє піднесенню іміджу країни, що приймає чемпіонат Європи» та 4 проекти резолюцій (за кожним питанням, що будуть обговорюватися в комітетах) з точки зору європейської країни, яку представляють, українською та англійською мовами.
Делегати міні-сесії працюють в наступних комітетах:
- Комітеті міжнародних справ, де будуть обговорюватися питання:
●«Як проведення «Євро – 2012» сприяє піднесенню іміджу країни, що приймає чемпіонат Європи»;
●«Усунення перешкод Міжкультурного діалогу молоді з України у країнах ЄС»;
- Комітеті з питань освіти, де будуть обговорюватися питання:
●«Який освітній заклад в Україні можна вважати європейським?»
●« Проблема визнання та розвитку неформальної освіти в Україні».
В проектах резолюцій з зазначених питань необхідно перелічити проблеми та шляхи їх розв’язання. Кожен учасник гри повинен бути готовим захищати заздалегідь підготовлений проект резолюції з кожного з питань, що винесені на обговорення та бути переконливим під час роботи в комітетах. В рольовій грі будуть оцінюватись тексти вступних промов та проекти резолюцій кожного учасника. Додаткові бали отримує кожен учасник гри за підсумками його активної роботи в комітетах.
Текст промови на тему «Від молодіжного діалогу до розширення кордонів Європейського Союзу» та виступ з розкриття питання «Як проведення «Євро – 2012» сприяє піднесенню іміджу країни, що приймає чемпіонат Європи» повинен бути обсягом до 400 знаків, шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал -1.5, формат А4. Організатори на конкурсній основі відбирають кращі промови та повідомляють авторів про надання їм права виголошення її під час проведення гри на урочистому засіданні міні-сесії Європейського Молодіжного Парламенту.
3. Участь у Конкурсі-презентації „Відкриваємо Європу разом.”
Мета цього конкурсу – з’ясувати глибину та рівень знань щодо природи, історії, географії, населення, політичної системи, господарства, культурної спадщини країн світу. Кожна команда представляє одну країну шляхом презентації маршруту подорожі. Це творча розповідь про країну (попередня заявка обов’язкова!)та її туристичні перлини, які представлені у маршруті. Обов’язково повинна бути зазначена назва та тема маршруту, його тривалість, яскрава колоритність. Учасники конкурсу оформлюють розробку маршруту, обраною країною Європи, в текстовому вигляді та на електронних носіях (диск CD-R та CD-RW) і здають під час реєстрації. Необхідно вказати прізвища учнів та керівника, авторів розробленого маршруту, що презентують його. Виступ-захист проводиться у вигляді мультимедійної презентації, що супроводжується розповіддю (не більше 2 учнів). Презентація не повинна перевищувати 5 хвилин. Презентаційно-рекламна розповідь розкриває привабливість розробленого маршруту, його доцільність та актуальність. Кожна команда має можливість використовувати національні атрибути та власну фантазію, креативність та оригінальність, доповнювати виступ роздатковим матеріалом (за бажанням). Результативність участі у даному конкурсі суттєво залежить від уміння виступаючих чітко формулювати текст, естетичності мовлення, оригінальності презентації, зовнішнього вигляду та дотримання часу відведеного на захист.
4. Участь у Прес-конференції «Україна – держава, відкрита для міжнародного діалогу", яка буде проводитися з учасниками фестивалю, студентами, представниками громадських організацій, волонтерами Корпусу миру в Україні. Кожна делегація до 10 березня 2012 року направляє до оргкомітету 2 питання та експертні виступи, які повинні супроводжуватись сучасними фактами (мультимедійними презентаціями за бажанням)з питань прес-конференції:
а) освіта (вища або середня) в країнах Європи;
б)дозвілля і відпочинок: організація і перспективи розвитку;
в)роль неформальних молодіжних об’єднань в суспільстві;
г)питання стосовно проблеми ВІЧ/СНІД та наркоманії у світі;
д)співпраця студентів та викладачів в сучасних закладах освіти;
е) програми взаємного обміну з молоддю із інших країн Європи та світу .
Оргкомітет відбере кращі питання і виступи, що будуть обговорюватись під час прес-конференції і запропонує виступити самих авторів.
За підсумками прес-конференції його учасники повинні будуть на наступний день надати до оргкомітету (Кіровоградський обласний ЦДЮТ) письмово та на електрону адресу ocdut@ukr.net/ arualena@yandex.ru (з поміткою «Репортаж») власний журналістський репортаж до ЗМІ. Репортаж повинен відображати лаконічне, цікаве представлення заходу з власними думками та пропозиціями.
5. Європейський ярмарок.
Кожна делегація оформлює виділену територію для представлення обраної країни, члена Євросоюзу. В оформленні учасники можуть використовувати: прапор і маленькі прапорці, герб та карту країни, фотографії краєвидів та історичних пам’яток, предмети побуту і вжитку, характерні для даної країни, мати сувенірну продукцію, яку можна буде презентувати. Учасники делегації повинні бути одягненні в національні костюми або мати елементи цих костюмів. (За бажанням можна творчо презентувати – 1 номер - обрану країну).
До 10 березня 2012 року до оргкомітету необхідно надіслати короткий опис національного костюму або елементів національного вбрання, який буде використаний учасниками делегації та фотографії костюмів, (фонограму творчої презентації). Під час роботи ярмарку кожна делегація може ознайомитись із ярмарковими стендами інших делегацій.
Під час ярмарку також буде оцінюватися:
- оригінальність оформлення;
- костюмованість;
- відповідність національним, культурним, історичним традиціям країни.

Під час проведення фестивалю всі делегації повинні налагодити співпрацю з іншими євроклубами регіонів України, обмінятися візитками або буклетами, спланувати заходи про сумісну роботу. За підсумками даного заходу всі делегації заповнюють анкети, підготовлені організаторами, де заносяться данні про результати спілкування.
Також з метою виявлення кращих євроклубів будуть оцінюватися виконання делегаціями умов номінації фестивалю.


Додаток 2 до положення


№____ Від ____________ До оргкомітету фестивалю


ПОПЕРДНЯ ЗАЯВКА
на участь в номінації «Євроклуби та молодіжні організації»
ХVІІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості,
присвяченого Всесвітньому Дню Землі

Делегація______________________________________________________
(повна назва району або міста)
підтверджує участь у XVIІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості,
присвяченого Всесвітньому Дню Землі 19-21 квітня 2012 року у м. Кіровоград.
Повідомляємо наступні данні:
1. Кількість учасників____________________________________________________
2. Навчальний заклад ____________________________________________________
(повна назва закладу або євроклубу при якому закладі)
3. Керівник делегації __________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, посада)
4. Контактний телефон керівника делегації____________________________________
5. Наявність потреби в розміщенні водія автотранспорту та особливостей розміщення учасників делегації_______________________________________________________
Конкурси, в яких приймає участь делегація:
№ Назва конкурсів Підтвердження участі
1 Презентація роботи євроклубу та презентація роботи «Україна – перлина європейської спадщини»
2 Рольова гра «Міні-сесія Європейського Молодіжного Парламенту» за темою: «Від молодіжного діалогу до розширення кордонів Європейського Союзу»
3 Конкурс-презентація маршрутів «Відкриваємо Європу разом»
4 Прес-конференція «Україна – держава, відкрита для міжнародного діалогу».
5 Європейський ярмарок.

Підпис керівника закладу
● попередня заявка подається на офіційному бланку відряджуючої організації з вихідними реквізитами.Додаток № 3 до положення
Зразок бейджа
Олена Іванова

Євроклуб «Євросвіт»
Гімназії №2
м.Кіровоград
Кіровоградський район
Додаток № 4 до положення
ПРОГРАМА
XVII Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі
19 квітня
9.00-11.00 - заїзд делегацій, реєстрація матеріалів та огляд програми Європейського ярмарку, для учасників з інших областей пропонується екскурсія містом
11.00-12.00 - тренінг комунікації
12.00-13.00-обід
13.00-13.30 - організаційне засідання
13.30-16.00 - творча майстерня
17.00-18.30 - шоу-відкриття фестивалю
19.00-20.00 - вечеря
20 квітня
8.00- 9.00 - сніданок
9.00-13.00 - робота Міні-Сесії Європейського Молодіжного Парламенту за темою: «Від молодіжного діалогу до розширення кордонів Європейського Союзу»
13.00-14.00- обід
14.00-17.00 - робота по секціям: Конкурс-презентація маршрутів «Відкриваємо Європу разом», питання і виступи до Прес-конференції
17.00-18.00 - Прес-конференція «Україна – держава, відкрита для міжнародного діалогу».
18.00-19.00 - вечеря
19.00-21.00 - Фестивальна шоу-програма
21 квітня
8.00- 9.00 - сніданок
9.00-11.00 - Європейський ярмарок, підведення підсумків і нагородження учасників фестивалю
11.00-12.00- обід
13.00-14.30 - Закриття фестивалю

Немає коментарів:

Дописати коментар

Яндекс.Метрика