Youth Euroclubs Network на більшій мапі goo.gl/K1Ozo. Мапа Євроклубів в Україні тут: g.co/maps/epymv

середа, 31 серпня 2011 р.

День міжкультурного діалогу

30 вересня 2011 по всій Європі пройде День міжкультурного діалогу. Головним організатором цієї події є EFIL (Європейська Федерація міжкультурного навчання).

День міжкультурного діалогу - це ще одна можливість показати, що і хто є лідером в галузі міжкультурного навчання. День міжкультурного діалогу дає можливість продемонструвати силу і солідарність, справедливість і добро, привернути увагу до основної місії нашої діяльності - робити світ, в якому ми живемо, краще.

Нині в Європі співіснують понад 70 національних та регіональних мов. У Європейському Союзі, що об'єднує 27 держав, офіційними вважаються 23 мови. Дедалі частіше у ЄС починає лунати думка, що багатомовність - це один із найбільших "активів" сучасної Європи, а кожен європеєць має знати принаймні дві іноземні мови, що допоможе у спілкування і встановленню міжкультурного діалогу представників різних країн.
Інтеграція України до Європейського простору освіти передбачає не лише участь наших учнів в європейських освітніх програмах, подорожі української молоді до країн ЄС, вивчення мов держав-членів ЄС тощо. Така інтеграція також передбачає розуміння головних принципів, основних засад, на яких ґрунтувалася і ґрунтується європейська освіта.
Процеси глобалізації, а також розширення міжнародних зв’язків потребують більш уважного ставлення світової спільноти до національної культури кожного народу. У зв’язку з цим спілкування природно поєднується з міжкультурною комунікацією, яка, у свою чергу, значною мірою впливає на успішність ділових контактів спеціалістів із різних країн. Важливою складовою глобалізації є міграційні процеси, в результаті яких зростає інтенсивність міжмовних і міжкультурних контактів. Дослідження й порівняльний опис окремих культурних особливостей з подальшим ознайомленням з ними молодого покоління допоможе запобігти переживанню ними культурного шоку при допущенні мовних і культурних помилок.
Розуміння актуальності і важливості завдання підготовки народів різних країн до участі в міжнародному (і зокрема – міжнаціональному) діалозі покладено в основу «Білої книги з міжкультурного діалогу "Жити разом у рівності і гідності"», затвердженої 7 травня 2008 р. у Страсбурзі міністрами закордонних справ країн-членів Ради Європи на 118-ій сесії Комітету міністрів. Книга перекладена українською мовою 2010 року і презентована в Одесі у травні того ж року. У своїй промові генеральний секретар Ради Європи (2004-2009 рр.) Тері Девіс, відзначив, що міжкультурний діалог є важливим для нашого часу. У світі, з часом все більш різноманітнім і нестабільнім, необхідно розмовляти, долаючи етнічні, релігійні, мовні і національні бар'єри з метою досягнення суспільної згоди та запобігання конфліктам. У перших главах «Білої книги» відзначається, що старі підходи до управління культурним розмаїттям народів світу вже не відповідають сучасному стану міжкультурних зв’язків і в усіх напрямах установлення міжкультурного діалогу увага має акцентуватися на повній відмові від старої політики асиміляції, а на перше місце висувається добровільне прагнення народів до міжкультурного діалогу. «Культурні традиції, незважаючи на те, чи є вони традиціями "більшості" чи "меншості", – відзначається в документі, – не можуть домінувати над принципами і традиціями Європейської конвенції прав людини та іншими правовими інструментами». Акцент робиться і на тому, що з міжкультурного діалогу неможливо виключити жодну сферу спілкування, чи то стосунки між сусідами, колегами по роботі, стосунки в освіті і відповідних закладах освіти, у суспільстві, і особливо – у молодіжній сфері, у ЗМІ і політиці.

Положення та умови конкурсу

Місце та час проведення:
З 1 вересня до 30 вересня 2011 року за місцем функціонування євро клубів, інших дитячих та молодіжних об’єднань. Фінальний етап конкурсу та підбиття його підсумків відбудеться на початку жовтня 2011 року. Остаточна дата, час та місце проведення будуть повідомлені окремо.

Співорганізатори:
- Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації;
- Управління сім’ї і молоді Кіровоградської обласної державної адміністрації;
- Управління освіти Кіровоградської міської ради;
- Центр Європейської Інформації обласної наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського;
- Рада євроклубів Кіровоградщини.

Учасники конкурсу:
Діти та молодь віком від 6 до 18 років (учні загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів освіти, ліцеїв, гімназій, коледжей).

Мета та завдання конкурсу:
- формування у молоді європейських цінностей;
- поглиблення знань молоді про Європейський Союз;
- популяризація вивчення європейських мов;
- розвиток толерантності у дітей;
- виховання почуття гордості за свій народ;
- поглиблення навичок використання новітніх медіа;
- поглиблення культорологічних та фольклорних знань;
- підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів навчальних закладів;
- впровадження в практику ефективних методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю в позаурочний час;
- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з європейських цінностей серед учнівської молоді.

Запропоновані форми проведення конкурсу:
1. Конкурс знань: вікторини, ігри на європейську тематику.
2. Художній конкурс. Конкретні види робіт визначаються учасниками конкурсу в межах одного навчального закладу. Наприклад, конкурс за участю малюнків, фотографій, плакатів.
3. Акція до Дня міжкультурного діалогу «Привіт, Європо!»
4. Конкурс літературних творів: Скласти збірку літературних композицій.

До 30 вересня 2011 року організувати та провести у своєму навчальному закладі День міжкультурного діалогу. Фотографії, відеоматеріали заходу надсилати на електронну скриньку: arualena@yandex.ru, ocdut@ukr.net до 05 жовтня 2011 року.

Крітерії оцінювання:
Актуальність, креативність, масовість, інформативність, оригінальність.

Вимоги до представлених конкурсних матеріалів:
Конкурсні матеріали надсилаються в одному примірнику українською мовою; комп’ютерний набір, шрифт 14, інтервал 1,5 в електронній версії текстового редактора Word.
У супроводжуючих документах зазначається повна адреса навчального закладу, контактний телефон, прізвище, ім’я та по батькові автора, посада.
Конкурсні матеріали, надсилати до 30 вересня 2010 року за адресою: arualena@yandex.ru /ocdut@ukr.net

Склад журі конкурсу:
1. Шатна Л.Ф. – начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інтернатних закладів та соціального захисту неповнолітніх Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації;
2. Останній В.М. – заст.начальника Управління сім’ї і молоді Кіровоградської обласної державної адміністрації;
3. Суркова Г.П. – Директор Кіровоградського обласного ЦДЮТ
3. Журавльова О.В. – головний спеціаліст Управління освіти Кіровоградської міської ради;
4. Федорова Т.Ю. – провідний спеціаліст Центру Європейської Інформації обласної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського;
5. Арутюнян О.С. – голова Ради євроклубів Кіровоградщини.

Визначення та нагородження переможців конкурсу
1. Всі надіслані роботи будуть розміщені на блозі та сайті КОЦДЮТ.
2. Автори кращих конкурсних робіт нагороджуються грамотами та заохочувальними призами.

Координатор проекту:
Олена Арутюнян – методист КОЦДЮТ, голова Ради євроклубів Кіровоградщини, arualena@yandex.ru / ocdut@ukr.net; тел.моб. 0501725751, тел./факс: 0522225601 .

Немає коментарів:

Дописати коментар

Яндекс.Метрика